photometry

noun
measurement of the properties of light (especially luminous intensity)
Derivationally related forms: ↑photometrical
Hypernyms: ↑measurement, ↑measuring, ↑measure, ↑mensuration
Hyponyms: ↑cytophotometry

Useful english dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

 • Photometry — can refer to: *Photometry (optics), the science of measurement of visible light in terms of its perceived brightness to human vision *Photometry (astronomy), the measurement of the flux or intensity of an astronomical object s electromagnetic… …   Wikipedia

 • Photometry — Pho*tom e*try, n. [Cf. F. photom[ e]trie.] That branch of science which treats of the measurement of the intensity of light. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • photometry — [fō täm′ə trē] n. [ModL photometria: see PHOTO & METRY] 1. the measurement of the intensity of light 2. the branch of optics dealing with this photometric [fōt΄ō me′trik] adj. photometrically adv …   English World dictionary

 • photometry — photometric /foh teuh me trik/, photometrical, adj. photometrist, photometrician /foh teuh me trish euhn/, n. /foh tom i tree/, n. 1. the measurement of the intensity of light or of relative illuminating power. 2. the science dealing with such… …   Universalium

 • photometry — fotometrija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Optikos ir metrologijos šaka, kurianti ir tobulinanti optinio diapazono spinduliuotę (regimąją, ultravioletinę, infraraudonąją) apibūdinančių energinių dydžių (pvz.,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • photometry — fotometrija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Optinio diapazono elektromagnetinės spinduliuotės energinių arba fotometrinių dydžių (apšvietos, šviesos stiprio, atspindžio ir skaidrumo koeficientų, skaisčio) matavimai.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • photometry — fotometrija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. photometry vok. Lichtmessung, f; Photometrie, f rus. фотометрия, f pranc. photométrie, f …   Fizikos terminų žodynas

 • photometry — photometer ► NOUN ▪ an instrument measuring the intensity of light. DERIVATIVES photometric adjective photometry noun …   English terms dictionary

 • photometry — noun Etymology: New Latin photometria, from phot + metria metry Date: 1824 a branch of science that deals with measurement of the intensity of light; also the practice of using a photometer …   New Collegiate Dictionary

 • photometry — noun a) The measurement of various aspects of light, especially its intensity b) The measurement of the intensity and spectrum of light from stars See Also: photometer …   Wiktionary

 • photometry — The measurement of the intensity of light. * * * pho·tom·e·try fō täm ə trē n, pl tries a branch of science that deals with measurement of the intensity of light also the practice of using a photometer * * * pho·tom·e·try (fo tomґə tre)… …   Medical dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.